گروه نیکوکاری لبخند | خیریه | فعالیت های بشردوستانه | کمک و نیکوکاری

English
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

گروه لبخند زیر نظر خیریه صدیقه طاهره (س) به شماره پروانه ۲۰/۲۲۶۶۲۴۴ و شماره ثبت ۳۱۱۲، با اهدافی بشر دوستانه به دنبال هدیه کردن لبخند به نیازمندان می باشد. این گروه دربرگیرنده ی عموم مردم همچون: زن و مرد، پیر و جوان، دختر و پسر، فقیر و غنی، روستایی و شهری، عامی و تحصیل کرده، شاغل و بازنشسته، خانم خانه دار یا کارمند و در هر نقطه ای که باشند و می خواهند به نوعی لبخند را بر چهره ی غمدیده ای بنشانند.

شما هم می توانید به شکل های مختلف با گروه نیکوکاری لبخند، همکاری نمایید...

nemadha

اخبار و گزارشات تصویری

pic1