من چگونه می‌توانم کمک کنم؟

خانه سازی

به ما بپیوندید: همین حالا کمک کنید، با هم، به لبخند و آینده‌ی بهتر کودکان برای همه برسیم. همراهی شما، انگیزه ماست.

حمایت تحصیلی

به ما بپیوندید: همین حالا کمک کنید، با هم، به لبخند و آینده‌ی بهتر کودکان برای همه برسیم. همراهی شما، انگیزه ماست.

ایجاد اشتغال

به ما بپیوندید: همین حالا کمک کنید، با هم، به لبخند و آینده‌ی بهتر کودکان برای همه برسیم. همراهی شما، انگیزه ماست.

بازسازی مدارس

به ما بپیوندید: همین حالا کمک کنید، با هم، به لبخند و آینده‌ی بهتر کودکان برای همه برسیم. همراهی شما، انگیزه ماست.

پیام موسس و مدیر عامل:

همه این دنیا و تمام موجوداتی که در آن زندگی میکنند قابل احترام و دارای حق و حقوقي هستند،هر جانداری کوچکش زيباست مانند بچه های انسان‌ها، آیا میتوانی با خیالت راحت زندگی کنی؟وقتی يادت بیفتد این بچه های کوچک با پاهای کوچک‌ در برف و بوران در مرزها، کیلومترها پیاده میروند تا خودشان را به نزدیک ترین مدرسه برسانند تا درس بخوانند. بیایم دست در دست هم قرار دهیم و به آنها کمک کنیم این دوران کودکی نیست که آنها دارند.

البته کارهای بزرگی را انجام دادن چیز عالی‌ای است، اما گاهی اوقات کارهای کوچک، مانند یک لبخند صادق یا یک کلمه دلنشین، تفاوت بزرگی در زندگی ما و دیگرانمان ایجاد می‌کنند. زیرا می‌توانند احساسات و روحیه مثبتی را به اطرافیانمان منتقل کنند و جامعه‌ای سازنده‌تر و پر از محبت را بوجود آورند.

فعالیت های ما در لبخند

به خبرنامه ما بپیوندید، و بروزترین باشید.